Quy định các trường hợp dạy và học tại Trung Tâm Toán 10+

Điều 4, Thông tư 17 của Bộ GD-ĐT ban hành năm 2012 quy định các trường hợp không được dạy thêm, học thêm gồm:
1. Không dạy thêm đối với HS đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.
2. Không dạy thêm đối với HS tiểu học, trừ các trường hợp: bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống.
3. Cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và trường nghề không tổ chức dạy thêm, học thêm các nội dung theo chương trình giáo dục phổ thông.
4. Đối với GV đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập:
a. Không được tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường nhưng có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường.
b. Không được dạy thêm ngoài nhà trường đối với HS mà GV đang dạy chính khóa khi chưa được sự cho phép của thủ trưởng cơ quan quản lý GV đó. 

 

Form đăng ký tư vấn

Sản phẩm liên quan

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: Giáo viên cần được tạo động lực, giảm áp lực để đổi mới

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: Giáo viên cần được tạo động lực, giảm áp lực để đổi mới

Ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, cho rằng việc giảm áp lực và tạo động lự..